s e m i n a r i u m   e d y t o r s t w a   m u z y c z n e g o

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Polskie Wydawnictwo Muzyczne organizują seminarium z zakresu edytorstwa muzycznego, które odbędzie się w Radziejowicach w dniach 3–7 lipca i 11–15 września 2016 r. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń do udziału w seminarium zostały zakwalifikowane następujące osoby:

 1. Joanna Dąbek
 2. Paulina Deczewska
 3. Anna Gluc
 4. Katarzyna Gugnowska
 5. Mateusz Janus
 6. Karolina Kaźmierczak
 7. Agata Krawczyk
 8. Adam Kukla
 9. Miłosz Kula
 10. Karolina Majewska
 11. Mateusz Melski
 12. Dominika Micał
 13. Paulina Pieńkowska
 14. Tomasz Piotrowski
 15. Kamila Pozimka
 16. Justyna Raczkowska
 17. Joanna Roman
 18. Sonia Rzepka
 19. Anna Salamon
 20. Mateusz Solarz
 21. Karolina Szumna
 22. Dominika Szymocha
 23. Michał Wysocki

Organizatorzy zapewniają:

 • zakwaterowanie na czas trwania seminarium,
 • wyżywienie na czas seminarium,
 • publikacje NIFC oraz PWM dotyczące tematyki seminarium,
 • zaświadczenie o udziale w seminarium wraz ze szczegółowym wykazem liczby godzin.